top of page

Leder og administrator

DOK48 gruppen er en såkalt kategori 1 gruppe (faggruppe) innenfor NOORSI som paraplyorganisasjon.

 

Det betyr at faggruppen har en leder og en sekretær som ivaretar den daglige drift, samt at gruppen normalt har minst to fellesmøter årlig der medlemmene inviteres til fagsamling over to dager med mellomliggende middag og sosialt samvær.

 

Leder velges av faggruppen selv mens administrator normalt vil være er fagsjef i NOORSI.

DOK48 -gruppens leder er Ketil Almlie fra Forsvaret

Ketil Almlie har i en årrekke vært engasjert innen Forsvaret når det gjelder dokumentert opplæring, og har også vært sterkt engasjert innen sertifisert sikkerhetsopplæring.

Ketil Almlie har vært en ivrig medlem i DOK48-gruppen og har deltatt på de fleste møtene de senere år siden han kom inn i gruppen.

Forsvaret har hatt ledelsen av DOK48 Gruppen de siste årene.

Faggruppens administrator Lars Nordvik

Lars Nordvik er administrator for VGS-gruppen, og er for øvrig fagsjef i NOORSI. Lars er sterkt engasjert innen en rekke fagområder i flere bransjer, herunder blant annet fagområdene sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll, og har tidligere vært daglig leder i sertifisert sakkyndig virksomhet.

Please reload

bottom of page