top of page

Medlemsfordeler som medlem i DOK48-gruppen NOORSI

Som medlem i DOK48-gruppen får du en rekke fordeler.  Dersom du jobber i bedrift eller skole med dokumentert sikkerhetsopplæring, kan du være med på å utforme din egen hverdag og fremtid . Du kan påvirke opplæringsplaner, veiledninger og rammebetingelser gjennom det arbeid som gjøres i bransjegruppen. I tillegg er det en rekke andre fordeler du får som medlem.

DOK48-gruppen  er en aktiv gruppe som har arbeidet med dokumentert sikkerhetsopplæring siden 2007. Det er utarbeidet en mengde opplæringsplaner som i dag brukes av bedrifter og skoler over hele landet.

Navnet DOK48 kommer fra den tidligere forskrift om bruk av arbeidsutstyr der §48 omhandlet alle typer farlig arbeidsutstyr, unntatt truck, kraner og anleggsmaskiner, som ble underlagt sertifisert opplæring.

Bistand til deg

Sekretariat

NOORSI har sekretariat gjennom Noorservice der medlemmene kan henvende seg med aktuelle spørsmål.

Spørsmålene kan være mange, og tiden kan være knapp, dere får hjelp direkte eller henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende. Vennlighet, kunnskap og god oppfølging er sekretariatets målsetting. Ring oss og vi sjekker saken!

 

Synliggjøring i en rekke bransjer.  

DOK48-gruppen i NOORSI jobber for å synliggjøre viktigheten av god dokumentert sikkerhetsopplæring ovenfor mange bransjer, skoleledelse samt offentlige myndigheter som forvalter regelverket. Videregående skoler har for eksempel maskiner og farlig utstyr i verksted, som brukes av elever under opplæring. Skadepotensialet er stort,og VGS-gruppen i NOORSI har bidratt aktivt i DOK48 gruppen. 

Oppdatering

DOK48-gruppen hjelper medlemmene med å holde seg oppdatert vedrørende regelverk og nyheter. Instruktører og HMS ansvarlige som holder seg oppdatert bidrar til en mer sikker og trygg arbeidsdag. DOK48-gruppen bidrar til å øke kompetansen hos medlemmene.

Informasjon

Dok 48-gruppen har gjennom sekretariatet i Noorservice et system for å håndtere en effektiv informasjonsflyt som orienterer medlemmene om relevante endringer. Aktuell informasjon formidles på e-post til medlemmene, samt gjennom web-portal og Facebook. Eksempler på informasjon er endringer i læreplaner og forskrifter, fortolkning av disse samt eventuelle nye retningslinjer.

Markedsføring

Som medlem blir du med i vår søkbare kursdatabase. Basen blir brukt av firmaer som ønsker ulike kurs, for eksempel innen dokumentert sikkerhetsopplæring.

Fagmiljø

DOK48-gruppen har en egen leder med lang erfaring fra DOK48-gruppens arbeide. Som medlem kan du være med samt bli valgt til leder om du stiller til valg.

Fellesskap

DOK48-gruppen gir fellesskap med andre lærere, instruktører og kontrollører gjennom gruppemøter, konferanser, fagsamlinger og seminar. I tillegg kommer årlige medlems- og årsmøter. Disse foraene gir gode muligheter for nettverksbygging.

Medvirkning

DOK48-gruppen ivaretar medlemmenes interesser gjennom innspill mot og dialog med myndighetene når forskrifter og læreplaner skal utformes. DOK48-gruppen jobber for dine interesser og dine synspunkter. En bransjeorganisasjon har større innflytelse enn enkeltpersoner, så ta kontakt.

 

 

Økonomiske fordeler

Materiell

DOK48-gruppen forhandler aktuelt materiell etter innspill fra medlemmene. materiellportalen.no  finner du materiell til gunstige medlemspriser. Har du innspill vedrørende materiell, ta kontakt med info@noorservice.no så vil vi følge opp dine forslag.

Videre har NOORSI utviklet bransjerelevante elektroniske system,ta kontakt dersom du ønsker informasjon om dette.

 

Forsikring

NOORSI har fremforhandlet meget prisgunstige forsikringsavtaler for instruktører og kontrollører gjennom Gjensidige forsikring.  Forsikringene er skreddersydd instruktørenes og kontrollørenes behov for dekning.

 

Kompetansebevis

NOORSI har gunstig rabattavtale på sertifisert - og dokumentert kompetansebevis gjennom Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring.

Hotellavtale

Gjennom en hotellavtale med Choice-kjeden får medlemmene i DOK48-gruppen rimeligere overnatting både i jobb- og privat sammenheng, på alle Clarion, Quality og Comfort hoteller i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Vikarer/ ekstrahjelp

Dersom du som instruktør skulle bli syk eller av andre grunner ikke kan holde et kurs, kan du ta kontakt med DOK48-gruppen for informasjon om vikarmuligheter. Har dere behov for ekstrainstruktør kan DOK48-gruppen bidra med kontakter. Har derimot du ledig kapasitet kan du melde deg som aktuell vikar eller ekstrainstruktør.

Kurs, fagsamlinger og konferanser

Som medlem i DOK48-gruppen kan du delta på kurs, fagsamlinger og konferanser til rabatterte priser. Dette gjelder alle kurs, fagsamlinger og konferanser i NOORSI skolen.

bottom of page