top of page

Hovedtabell opplæringsplaner

Kort om dokumentert opplæring

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer, og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet.

Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. Risikovurderingen må også ta for seg årsaker til eksempelvis muskel- og skjelettplager, stress og konflikter. 

Dokumentert sikkerhetsopplæring

Det skal gis dokumentert sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr eller arbeidsituasjoner som kan medføre fare. 

Eksempel kan være dreiebenk, motorsag, fresemaskiner, arbeid i høyden, vinkelsliper, kjøttsag, osv.

 

Opplæringen kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetente til det.

Kompetansevurdering kan typisk dokumenteres etter kreterier som:

 • Generell relevant faglig bakgrunn.

 • Egen brukererfaring med det aktuelle utstyret.

 • Teknisk kunnskap om utstyr, bruksforhold og bruksbegrensninger.

 • Kunnskap om gjeldende regelverk, forskrifter og aktuelle standarder.

 • Pedagogisk formidlingsevne.

Opplæringen skal inneholde en teoretisk og en praktisk opplæringsdel.

Husk at praksis er ikke det samme som praktisk opplæring.

Opplæringen skal minimum gi kunnskaper om:

 • Oppbygging

 • Betjening,

 • Bruksegenskaper

 • Bruksområde

 • Vedlikehold og kontroll.

 • Krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.

 

Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt. Derav dokumentert opplæring.

 

Kravene til dokumentert sikkerhetsopplæring er hjemlet i Forsrift om utførelse av arbeid §10

DOK48 gruppen har arbeider for å få til god harmonisering, med læreplaner som er omforente av de forskjellige bransjene.

Har du innspill, ideer, behov, eller ønsker å bidra i arbeidet med opplæringsplaner osv. ta gjerne kontakt med sekretariat på info@noorsi.no

bottom of page