top of page

Hvem er DOK48-gruppen

 

DOK48-gruppen er en faggruppe/bransjegruppe for lærere, instruktører, inspektører og andre som har interesse av dokumentert opplæring på farlig arbeidsutstyr. 

 

Gruppen er en faggruppe som er sterkt engasjert i fagområdet  dokumentert opplæring i henhold til Arbeidstilsynets regelverk om opplæring på farlig arbeidsutstyr.

 

DOK48-gruppen ble etablert våren 2007 etter initiativ fra en rekke større industribedrifter og opplæringsvirksomheter. Alle savnet sterkt en opprydding og systematisering av alle de 100-talls typer arbeidsutstyr som hørte til under såkalt "dokumentert" opplæring. Man begynte den gang å samle alt arbeidsutstyr i en tabelloversikt og lage klasser og samle i moduler. NOORSI fikk i denne perioden god hjelp fra MESTA som hadde begynt dette møysommelige arbeidet tidligere.

Dokumentert sikkerhetsopplæring er en utfordring i alle bedrifter på grunn av at det ikke finnes opplæringsplaner og læremateriell, og man lurer på hva er "godt nok"? Vi snakker her om at innefor dokumentert opplæring ligger 100-vis av typer arbeidsutstyr som vinkelslipere, dreiebenker, lifter og annet farlig utstyr.

 

Det å drive opplæring og dokumentere dette for 100-vis av elever eksempelvis i VGS er mildt sagt en krevende utfordring. Derfor har NOORSI utviklet egen elektronisk elevbok for videregående skoler spesielt for alle typer dokumentert opplæring. Det har også vært jobbet mye med fagområdet risikovurdering i gruppen.

​Faggruppen har alle typer medlemmer som industri, skipsverft, videregående skoler, opplæringsvirksomheter, utleievirksomheter osv. 

 

Faggruppen har gruppemøter minst to ganger i året, da med middag og sosialt samvær, noe som blir satt meget stor pris på av deltakere fra hele landet. Det legges vekt på at faggruppemøtene skal ha både en faglig høy standard, men også at det sosiale samværet skal være nyttig og hyggelig.  

Svært mange har også hatt stor nytte av instruktøropplæring (instruktørkurs for dokumentert, eksempelvis Lift) gjennom NOORSI, og slike kurs har vært grunnpilarene fra begynnelsen i NOORSI.

Bli medlem du også - vi jobber for DIN sak!

Om DOK48-gruppen

Hvem kan bli medlem

 

DOK48 gruppen opptar alle virksomheter og personer som jobber med eller har interesse av dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til Arbeidstilsynets regelverk.

 

DOK48-gruppen praktiserer vid adgang til medlemskap.

 

 

Tilknytning til NOORSI

 

DOK48-gruppen er en faggruppe innenfor NOORSI som paraplyorganisasjon, med egen leder og administrator.

 

Medlemmene i DOK48-gruppen følger NOORSI sine vedtekter om medlemskap og betaling av medlemskontingent.

 

Medlemskap i DOK48-gruppen betyr også medlemskap i NOORSI med alle rettigheter på NOORSI sitt årsmøte.

 

Medlemskap innebærer også kostnadsfri innmelding i alle øvrige faggrupper og foreninger under NOORSI paraplyen, dersom disse kan være av interesse.

 

NORSK ORGANISASJONSSERVICE AS (et datterselskap av NOORSI) er sekretariat og teknisk arrangør for faggruppens aktiviteter som faggruppemøter mm.

Organisering

 

Årsmøtet er NOORSI sitt øverste organ. Årsmøtet består av medlemmene i NOORSI. Årsmøtet avholdes normalt i april måned hvert år. Årsmøtet behandler hvert år prinsipielle saker som er viktige for foreningens medlemmer, økonomi og styrets årsberetning.

 

DOK48-gruppens leder fremlegger årsberetning for årsmøtet på lik linje med alle faggrupper i NOORSI.

Medlemmene har altså full kontroll på foreningen gjennom årsmøtet.

 

Årsmøtet velger styret i NOORSI. 

 

Administrerende Direktør i NOORSI utpeker administrator, som er den som normalt har oppfølging med den daglige drift i DOK48-gruppen, tilrettelegging for møter og aktiviteter m.m.

 

bottom of page